Điều Khoản Sử Dụng P3 Casino

Chào mừng bạn đến với P3! Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho bạn các dịch vụ cá cược trực tuyến tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cần phải đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây.

Điều khoản chung

 • Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ của P3, bạn đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này.
 • P3 có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và bạn đồng ý ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào.
 • Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, bạn không được phép truy cập và sử dụng dịch vụ của P3.

Tài khoản

 • Để sử dụng dịch vụ của P3, bạn cần tạo một tài khoản.
 • Bạn phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi tạo tài khoản.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình.
 • P3 có quyền đóng băng hoặc xóa tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này.

Cá cược

 • Bạn chỉ được cá cược bằng tiền của mình.
 • Bạn không được cá cược bằng tiền của người khác.
 • Bạn không được cá cược cho chính mình hoặc cho người khác trong các sự kiện có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc cá cược.
 • P3 có quyền hủy bỏ bất kỳ cuộc cá cược nào mà họ tin rằng là không hợp lệ.

Thanh toán

 • P3 chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và ví điện tử.
 • P3 có quyền từ chối bất kỳ giao dịch thanh toán nào mà họ tin rằng là không hợp lệ.
 • Bạn có thể rút tiền từ tài khoản của mình bất cứ lúc nào.
 • P3 có quyền áp dụng phí cho việc rút tiền.

Trách nhiệm pháp lý

 • P3 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của P3.
 • P3 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào trong việc cung cấp dịch vụ.
 • P3 có quyền ngừng cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào.

Luật áp dụng

 • Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Costa Rica.
 • Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của P3 sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền ở Costa Rica.

Tất cả quyền lợi

 • Tất cả các quyền lợi không được rõ ràng trao cho bạn trong các điều khoản sử dụng này được bảo lưu cho P3.

Thông báo

 • Bất kỳ thông báo nào theo các điều khoản sử dụng này sẽ được gửi bằng văn bản và được coi là đã được giao khi được gửi qua email hoặc thư được gửi theo địa chỉ được cung cấp trong tài khoản của bạn.

Tách biệt

 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ khỏi các điều khoản sử dụng này và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

 • Các điều khoản sử dụng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và P3 liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của P3 và thay thế tất cả các thỏa thuận và tuyên bố trước đó, dù là bằng văn bản hay bằng lời nói.